آموزش سرمایه گذاری مستقیم در طرح
کارنز

آموزش سرمایه گذاری مستقیم در طرح

 • آموزش آشنایی با بخش تراکنشها
  آموزش آشنایی با بخش تراکنشها
  501 بازدید
  1397/11/9
 • آموزش انتقال موجودی به حسابی دیگر
  آموزش انتقال موجودی به حسابی دیگر
  667 بازدید
  1397/11/9
 • آموزش وارد کردن شماره کارت در حساب
  آموزش وارد کردن شماره کارت در حساب
  583 بازدید
  1397/11/9
 • آموزش تصویری سرمایه گذاری از بالانس حساب با ترکیب
  آموزش تصویری سرمایه گذاری از بالانس حساب با ترکیب
  721 بازدید
  1397/10/30
 • آموزش انتخاب صحیح نوع برداشت سیستمی
  آموزش انتخاب صحیح نوع برداشت سیستمی
  704 بازدید
  1397/11/8
 • آموزش آشنایی با حساب کاربری
  آموزش آشنایی با حساب کاربری
  543 بازدید
  1397/11/9
 • آموزش ویرایش اطلاعات دفترکاری
  آموزش ویرایش اطلاعات دفترکاری
  545 بازدید
  1397/11/9
 • آموزش سرمایه گذاری از موجودی حساب
  آموزش سرمایه گذاری از موجودی حساب
  648 بازدید
  1397/11/9
 • آموزش ثبت سفارش خرید آنلاین سهام
  آموزش ثبت سفارش خرید آنلاین سهام
  631 بازدید
  1397/11/9
 • آموزش ورود و خروج از حساب
  آموزش ورود و خروج از حساب
  561 بازدید
  1397/11/9
مشخصات شما